Twoja cześć, chwała
 

twoja cześć, chwała

Pobierz za darmo nuty pdf
Twoja cześć, chwała


 

Twoja cześć, chwała – tekst

1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, * na wieczne czasy niech nie ustanie.
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi, * pokłon i pienie, my twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności, * za ten dar zacny Twej Wszechmocności.
4. Żeś się darował nam nic niegodnym, * w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać w takiej postaci, * nie szczędząc Siebie dla nas, swych braci.
6. Przyszedłwszy na świat, Pan wiecznej chwały * zaznałeś wiele nędzy niemałej.
7. Dałeś się potem z wielkiej miłości, * na męki srogie bez wszej litości.
8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano, * i Krew Najświętszą, by ją przelano.
9. Wstępując zasię do chwały wiecznej, * zostawiłeś nam, ten to dar zacny.
10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, * Słowu Twojemu wierzymy święcie.
11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy, * przed Twą światłością kornie padamy.
12. Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże, * bez Twej pomocy człek nic nie może.

 

Podobało Ci się? Poleć nuty pro logo znajomym – będą Ci wdzięczni