Kantata Anioł pasterzom mówił
1. Chorus
Anioł pasterzom mówił:
„Chrystus się wam narodził:”

Lecz gdzie? Lecz gdzie?
Gdzież On jest gdzie?
Lecz gdzie? Gdzież On jest gdzie?

Lecz gdzie? Lecz gdzie?
Gdzież On jest gdzie?
Lecz gdzie? Lecz gdzie?
Gdzież On jest gdzie?

Lecz gdzie? Gdzież On jest gdzie?

„W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.”

Gdzież On jest gdzie?

„Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.”


2. Recitativo (Łk 2, 15a)
Gdy aniołowie odeszli od nich nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie:

3. Chorus (Łk 2, 15b)
„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,
co się tam zdarzyło
i o czym nam Pan oznajmił”

4. Recitativo (Łk 2,16)
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.


5. Chorale (Tenore)
Chcąc się dowiedzieś tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.6. Aria Duetto (Soprano,Basso)
Bogu dziękczynne głosy,
Wznośmy dziś pod niebiosy,
że nam dał na świat Syna Swojego,
W Bóstwie Jemu równego,
Boga prawdziwego.


7. Recitativo (Łk 2, 17-19)
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym,
co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu,
co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu.


8. Aria (Alto)
O Tajemnico święta,
rozumem nie pojęta:
żeby Bóg tak niepomniał o sobie,
dał się położyć w żłobie.


9. Recitativo (Łk 2, 20)
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga
za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jak im to było powiedziane.


10. Chorale
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się wysoki,
pałacu kosztownego żadnego,
nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia!


11. Chorus
Bogu bądź cześć i chwała,
która by nie ustała,
jak Ojcu, tak i Jego Synowi
i Świętemu Duchowi
w Trójcy jedynemu.

 


Chcesz otrzymać nuty? Napisz wiadomość

Podobało Ci się?
Poleć znajomym - będą Ci wdzięczni