Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
 

hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Pobierz za darmo nuty pdf
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy


 

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy – tekst

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
cześć i chwałę Panu dajmy,
nabożnie k’Niemu wołajmy.

2. Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności
rozpędź piekielne ciemności.

3. Jużci ona noc minęła,
co wszystek świat ucisnęła,
a początek z grzechu wzięła.

4. Na to Boży Syn jedyny,
by ciemności zniósł i winy,
w żywot wstąpił świętej Panny.

5. Temu Bóg dał w nas opiekę,
by czartowską zniósł z nas rękę
i piekielną odjął mękę.

6. Ten łaskawie nas przyjmuje,
z wiecznych ciemności wyjmuje,
światłość zbawienną gotuje.

 

Podobało Ci się? Poleć nuty pro logo znajomym – będą Ci wdzięczni